Kouvolan Vammaisjärjestöjen                                                         Säännöt 1. (3)
Yhdistys ry
                                                                                 PRH rekisteröinyt 18.06.2013
1. Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry, josta voidaan käyttää lyhennettä KVY. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

2. Tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöjen yhteistyöelimenä, edistää vammaisten ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa, hallinnoida yhteistyöprojekteja, hoitaa tiedotusta ja edunvalvontaa, sekä valvoa vammaisten oikeuksien toteutumista.

3. Toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi antaa neuvoja vammaisten ja pitkäaikaissairaiden asemaan ja oikeuksiin liittyvissä kysymyksissä sekä työpaikkojen järjestämisessä. Yhdistys tekee esityksiä, antaa lausuntoja ja harjoittaa tiedotustoimintaa, järjestää koulutus- yms tilaisuuksia.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia, harjoittaa kioskikauppaa, vuokrata tilojaan erilaisiin tilaisuuksiin sekä järjestää maksullista koulutusta ja kursseja. Yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta.

4. Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä sen tarkoituksen ja säännöt hyväksyvä rekisteröity vammaisjärjestö tai muu oikeustoimikelpoinen pitkäaikaissairaiden yhteisö. Yksityiset kansalaiset ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt voivat liittyä kannatusjäseniksi.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen jäsenmaksu määräytyy edellisen kalenterivuoden lopussa jäsenjärjestössä olevien kouvolalaisten jäsenten lukumäärän mukaan. Jäsenet ovat velvollisia ilmoittamaan jäsenmääränsä yhdistykselle helmikuun 15. päivään mennessä.
Hallitus voi kutsua kunniajäseneksi tai kunniapuheenjohtajaksi henkilön, joka on ansioitunut yhdistyksen toimialalla. Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan. Kunniajäseneltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä jäsenmaksua.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eronsa yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti. Jäsen voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksestä, mikäli erääntynyt jäsenmaksu on maksamatta vielä 6 kk:n kuluttua eräpäivästä.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5. Hallitus
Yhdistyksen syyskokous valitsee kalenterivuodeksi kerrallaan hallituksen puheenjohtajan sekä kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan kuusi (6) varsinaista ja kuusi (6) varajäsentä.

 Takaisin                                                                            Jatkuu, klikkaa sivu 2!