Yhdistysten yhteistoiminta sekä koulutuksen ja palveluiden kehittäminen on KVY:n tehtäväkenttää

Yhdistyksen alkutaival
Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistys ry (KVY) on perustettu 2002 ja päätavoitteeksi on silloin otettu vammais- ja pitkäaikaissairausjärjestöjen yhteistoiminnan edistäminen. Aikaisemmin järjestöjen yhteistoimintaa varten on ollut rekisteröimätön Vammaisjärjestöjen neuvottelukunta. Sen toiminta päättyi KVY:n  toiminnan alkaessa virallisesti vuonna 2004. Neuvottelukunnan toimintaa jatkoi KVY, jonka käyttöön myös Neuvottelukunnan rahavarat siirrettiin.

Ensimmäisinä toimintavuosina toiminnan painopiste oli kunnallisen päätöksenteon seurannassa ja esityksissä vammaisten olojen parantamiseksi. Vuonna 2005 on käynnistetty Vammaispalvelujen kehittämishanke, jonka tavoitteena oli yhtenäistää palveluiden saatavuus asuipaikasta riippumatta. Kaikki toiminta tapahtui vapaaehtoisvoimin ja hyvin pienin käyttövaroin. 

Toimitila Veturi ja sieltä edelleen Porukkataloon
Yhdistyksen puheenjohtaja Keijo Kaskiahon ponnisteluiden ansiosta KVY pääsi vuoden 2005 lopulla muuttamaan Pohjolatalosta vuokrattuihin, yhdistyksen tarpeita varten remontoituihin tiloihin. Samalla Toimitila Veturin nimen saaneisiin tiloihin sijoittui useita valtakunnallisten vammaisjärjestöjen aluetyöntekijöitä. Nyt vammaisjärjestöjen yhteistoiminta sai uutta puhtia ja jäsenmäärä kasvoi tasaisesti. Toimitila Veturi tarjosi oivalliset tilat jäsenjärjestöjen kokoontua ja toimia.

Vuoden 2017 loppupuoliskolla tuli mahdolliseksi siirtyä Kouvolan kaupungin omistamiin tiloihin yhdessä monien muiden yhdistysten kanssa. KVY halusi olla joukossa mukan ja saimme käyttöömme hyvin soveltuvat, esteettömät tilat sekä omaan, että jäsenyhdistystensä käyttöön varaamalla koko ensimmäinen kerros. Sekä kaupungin työntekijöiden, että monien yhdistysten läheisyys samassa talossa tarjoaa monenlaista tietoa ja kokemuksia omankin yhdistyksen käyttöön. 

KVY jäsenyhdistyksineen aloitti uusissa tiloissa, Porukkataloksi nimetyssä talossa vuoden 2018 alkaessa. Porukkatalon osoite on Savonkatu 23. Kaupungin yhteisöpalvelut siirtyi jo vuoden 2017. Talo täyttyy vähitellen yhdistysten yhteistyö voi alkaa ja kehittyä.

RAY tukee kehittämisprojektia
Vertaistoiminnan ja yhteistyön kehittämisprojekti 2008-2010 oli KVY:n ensimmäinen Raha-automaattiyhdistyksen tukema, yhteinen ponnistus vertaistoimijoiden ja järjestöosaajien kouluttamiseksi. Projektin ansiosta yhdistykseen voitiin palkata järjestösuunnittelija toimintaa kehittämään ja viemään eteenpäin.

Ohjelman mukaisesti projektin tarkoituksena oli lisätä Kouvolan Vammaisjärjestöjen Yhdistyksen jäsenyhdistysten toiminnan monipuolisuutta ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Projektin aikana pyrittiin luomaan pysyvä järjestelmä vertaistoiminnalle. Eri vammaisjärjestöjen vapaaehtoisille toimijoille järjestettiin vertaistukikoulutusta ja myöhemmin myös tukihenkilökoulutusta. Tavoitteena oli vertaistoiminnan avulla helpottaa vammaisten ja heidän perheidensä arkea ja parantaa heidän asemaansa.

Toiminta vakiintuu ja laajenee
Projektin lähestyessä loppuaan, todettiin yhdistyksessä tarve jatkaa sen työtä. Haluttiin edelleen kouluttaa sekä vertaistukijoita, että jäsenjärjestöjen vapaaehtoistoimijoita, kuin myös ylläpitää yhteistyötä helpottavia puitteita. Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistyksen hallitus päätti hakea Raha-automaattiyhdistyksen kohdennettua avustusta vuoden 2011 alusta alkaen.

Raha-automaattiyhdistys onkin myöntänyt yhdistykselle Tukihenkilö-, vertaistuki- ja vapaaehtoistyön kehittämiseen ja ylläpitämiseen (Veturi) kohdennettua avustusta vuosittain vuodesta 2011 alkaen. Voimavarojen lisääntyminen on monipuolistanut toimintaa, jäsenmäärä on lisääntynyt ja KVY:n vaikutusmahdollisuudet ovat parantuneet.

Kiitämme kaikkia yhteistyökumppaneita hyvästä yhteistyöstä!

Jäsenjärjestöt, seuratkaa ilmoittelua, sekä osallistukaa yhteistyöhön ja koulutukseen!

 
Takaisin Etusivulle